Indsæt billede

Klik på menupunktet Pages.

Klik på den side(page) i oversigten, som du vil indsætte billederne på.

Pages_overblik

 

Nu er siden i editerings-mode.

Klik på Add media knappen.

Edit PageNY

 

Klik på select files knappen, og vælg det billede du vil bruge på siden.

Når du har valgt billedet klik på Insert into page knappen, der er placeret i nederste højre hjørne.

Insert Media

 

Dette indsætter et billede i tekstområdet.

Husk at trykke på Update knappen i højre side for at gemme dine ændringer.

Hvis du vil se dine ændringer, tryk på View Page som er i den horisontale menu foroven.

Edit Page_indsat_billedlink